Nhp   liu   th   công  

Từ
Đến
Tìm kiếm
STT Số bill   Bàn Giờ vào Giờ ra Tiền hàng C.khấu Phụ thu Tổng bill Tiền mặt Cà thẻ Còn nợ Khách nợ PR/CTV N.viên Ghi chú Hình User
SL:
SL: