Đang   bán  

Từ
Đến
Tìm kiếm
Sắp xếp
STT Số bill   Bàn Giờ vào Giờ ra Tiền hàng C.khấu Phụ thu Tổng bill Tiền mặt Cà thẻ Còn nợ PR/CTV Ghi chú
Số lượng bill :
Số lượng bill :